Andreas Lundblad
Feb 13, 2012

(Swedish) Fakturamall, LaTeX

Här är mallen som jag skapat för mina fakturor. Jag är inte speciellt bra på LaTeX så det hela är lite av ett hack. Om du snyggar upp koden eller eller förbättrar den på något annat sätt så skicka gärna en kopia till mig. Jag uppdaterar denna sida och ger dig cred om du så önskar.

Exempel

Användning

LaTeX räknar ut momsen och totalen. Allt du skriver är

\product{Datortillbehör}{8000.00}{1}
\product{Hårddisk, 500 gb}{1500.00}{3}
\product{Produkt nummer 3}{300.00}{10}
\product{Produkt nummer 4}{260.00}{5}

och sedan kan du skriva ut momsen med \tax och totalen med \totaltc.

Filer